Aktuellt

Arbeten på kajen norr om Skeppsholmens färjeläge pågår. Det innebär att man inte kommer till färjeläget från Långa Raden och Svensksundsvägen utan man måste gå runt mot Kastellholmen och följa kajen därifrån för att komma till färjeläget. Arbetena beräknas vara slutförda i februari-mars 2020. Vi ber om överseende med detta.