Tidtabeller

Aktuell tidtabell finns på sl.se

Djurgårdstrafiken är uppdelad i fyra tidtabellsperioder, vinter, vår, sommar och höst.

Färjorna trafikerar sträckan mellan Djurgården och Slussen via Skeppsholmen. Under vintertidtabellen, från början av oktober till slutet av april, går samtliga turer på vardagarna till Skeppsholmen på begäran. Reser du från Slussen eller Djurgården säger du vid påstigning till matrosen att du vill kliva av vid Skeppsholmen. Reser du från Skeppsholmen måste du trycka på en signalknapp vid bryggan för att färjan ska komma in. Färjan ankommer till Skeppsholmen cirka 8 minuter efter avgång från Slussen och cirka en minut efter avgång från Djurgården.

Foto: Art Svanberg

Foto: Art Svanberg

Tidtabell på sl.se