Djurgårdsfärjan Linje 82

SL-logga och Gröna Lund

 

För aktuella tidtabeller, reseplanering och hållplatser hänvisas till  sl.se eller SL-appen.

 

Historia

Stockholms kollektivtrafik med färjor har en lång historia - redan under 1600-talet fanns transporter med roddbåtar på Stockholms vatten. Djurgårdsfärjans historia har sin början år 1897. Då byggdes sex ångfärjor för att ta besökare till den stora Stockholmsutställningen som arrangerades för att visa hur långt Sverige kommit i industrialiseringen.

De nya färjorna hade en revolutionerande och fiffig konstruktion – färjorna var nämligen byggda likadant i båda ändar. På så vis kunde de snabbt byta riktning vid färjelägren eftersom de inte behövde vända. En effektiv konstruktion som används än idag. Allteftersom byggdes allt fler färjor och fler linjer startades på Stockholms vatten då det visade sig vara både snabbt och enkelt att förflytta sig med båt. 

 

Nutid

Färjorna drevs i början av ångmaskiner. Under 1970-talet byggdes de om och dielsemotorer installerades. Idag används det betydligt miljövänligare bränslet HVO.

Sträckan Slussen – Skeppsholmen – Djurgården, SL:s Linje 82, trafikeras idag av Djurgården 8, 9, 10 och 11. Linjen är en del av SL-trafiken i Stockholm, precis som buss, T-bana och spårvagn. Det innebär att alla SL-biljetter gäller ombord.

De historiska biljett-/pollettkioskerna vid Slussen och Allmänna Gränd har ersatts av färjeterminaler. Vid Allmänna Gränds, vid sidan om terminalen, finns en historisk pollettkiosk att se än idag.

För trafikinformation och tidtabeller se sl.se