Nyheter och press

Nyhet

...

PRESSMEDDELANDE - DFAB vann upphandlingen för SL:s nya linje 84

2023-09-19

DFAB har tilldelats uppdraget att driva SL:s nya båtlinje mellan Strömkajen i Stockhom City och Ålstäket i Värmdö kommun. Trafiken kommer att bedrivas med fartyg från det ena ägarbolagets flotta. Avtalet gäller i minst 2 år och trafikstart är planerad till 2024-04-01.

Den nya båtlinjen kommer att trafikera Strömkajen – Ålstäket och stanna vid båthållplatserna Slussen, Riset samt Koviksudde. Den totala restiden enkelväg kommer att vara 70 minuter.

- Vi är både stolta och glada över det förtroende som Region Stockholm visar oss i och med tilldelningen av uppdraget, säger Oscar Carheden, VD Djurgårdens Färjetrafik AB. Vi driver sedan 2013 SL:s linje 82 mellan Slussen och Djurgården och ser därmed vinsten av det nya uppdraget både som ett erkännande av att vi gör ett bra jobb idag och att vi lämnat ett gediget och genomtänkt avtalsförslag på driften av den nya linjen.

Oscar Carheden förklarar vidare att Djurgårdens Färjetrafiks AB:s framgång ligger i partnerskapet mellan Serco och Strömma Turism & Sjöfart AB – där Serco är ett internationellt företag med bred kunskap inom offentlig sektor och trafikupphandlingar och Strömma Turism & Sjöfart AB, förutom sin långa erfarenhet av rederiverksamhet i norra Europa, har lokalkännedom och kunskap om service och att sätta resenärens behov i centrum.

- Vi ser fram emot att erbjuda en pålitlig och högkvalitativ service för våra nya resenärer och pendlare även på linje 84, avslutar Oscar Carheden.

PRESSMEDDELANDE - Djurgårdsfärjan fyller 125 år

2022-06-07

Att åka båt mellan Stockholms stadsdelar har en lång historia. Redan på 1600-talet fanns en form av kollektivtrafik för roddbåtar. Den 12 juni firar vi att SL:s linje 82, Djurgårdsfärjan, fyller 125 år!

Våren 1897 invigdes Stockholmsutställningen på Djurgården och sex nya färjor transporterade besökare till och från utställningen. Det blev starten på Djurgårdsfärjans färjelinje mellan Slussen och Djurgården.

- Jag är väldigt stolt och glad över att vara med och driva en båtlinje som legat stockholmarna och stadens besökare varmt om hjärtat i hela 125 år, säger Oscar Carheden, VD på Djurgårdens Färjetrafik AB som driver trafiken på uppdrag av SL. Djurgårdsfärjan är en viktig del av Stockholms historia och nutid."

Under jubileumsdagen den 12 juni kommer, förutom de ordinarie färjorna, även den pigga 125-åringen Djurgården 4 att trafikera sträckan Slussen och Allmänna gränd på Djurgården. Alla som vill är varmt välkomna ombord på en färd med denna historiska färja. Djurgården 4 kommer att gå ungefär var 20:e minut från Slussen respektive Allmänna gränd. (Observera att Djurgården 4 inte stannar vid Skeppsholmen.) Ordinarie SL-biljett gäller får resan.

- För att bevara och sprida kunskap om denna unika historiska trafik har vi tillsammans med SL tagit fram en jubileumsfolder som berättar om Djurgårdens historia och om dagens hållbarhetsarbete, berättar Oscar Carheden. Det känns viktigt för Stockholms historia att kunskapen om denna unika och omtyckta färjelinje bevaras och sprids!

Jubileumsfoldern finns att hämta gratis i biljetterminalerna vid Slussen och Allmänna gränd fr om 12 juni och så långt lagret räcker

 

PRESSMEDDELANDE - Stromma/Serco får förnyat uppdrag för Djurgårdsfärjorna

2022-02-28

Strömma Turism & Sjöfart AB och Serco, (internationell leverantör av tjänster till offentlig sektor), får förnyat förtroende att driva Djurgårdsfärjorna i Stockholm. Trafiken bedrivs av det samägda företaget Djurgårdens Färjetrafik AB och gäller i 6 år.

Djurgårdsfärjorna transporterar varje år över två miljoner passagerare i Stockholm. Färjorna är viktiga för såväl Stockholms turistnäring som kollektivtrafiken och går mellan Slussen, Skeppsholmen och Djurgården.

- Vi är självklart glada över att ha fått förnyat förtroende från Region Stockholm att driva Djurgårdsfärjorna. Vi kommer fortsätta att ge bästa möjliga service till både stockholmare och turister, säger Patric Sjöberg, VD Strömma Turism & Sjöfart AB.

Patric Sjöberg förklarar vidare att framgången med samarbetet mellan Serco och Strömma Turism & Sjöfart ligger i att företagen kommer från två olika branscher med erfarenheter som kompletterar varandra och stärker slutresultatet.  John Whitehurst, VD på Serco Transport, UK and Europe, utvecklar:

-Serco är ett internationellt företag med bred kunskap inom offentlig sektor och trafikupphandlingar och Strömma Turism & Sjöfart AB har lokalkännedom och kunskap om service och att sätta kundens behov i centrum. Vi hoppas att detta fruktbara partnerskap kan leda till fler trafikavtal i framtiden.

Strömma Turism och Sjöfart AB och Serco vann 2013 upphandlingen för driften av Djurgårdsfärjorna i Stockholm. Trafiken har sedan dess bedrivits genom det gemensamt ägda bolaget Djurgårdens Färjetrafik AB. Trafiken inom det nya avtalet träder i kraft 2022-03-01.

 

Uppdatering ang. coronaviruset. 

2020-03-17

Tack för att du är försiktig! Vår personal ombord på färjorna gör sitt bästa för att minska smittspridning, bl a genom att regelbundet desinficera dörrhandtag och ledstänger.

Du som reser kan också bidra till minskad smittspridning! Det här gäller på Djurgårdsfärjan och inom övriga SL-trafiken:

  • Res när du är frisk och symtomfri, stanna hemma när du är sjuk
  • Sprid ut er ombord, håll avstånd till andra resenärer
  • Tvätta händerna ofta

När vi hjälps åt minskar vi risken för smittspridning. För alla som reser och för alla som jobbar i trafiken.

 

Se guldbron från Djurgårdsfärjan

2020-03-09:

Guldbron - Passa på att ta Djurgårdsfärjan när den kommer till stan!

Slussens nya huvudbro som mäter 140 x 45 meter och väger 3400 ton kommer till Stockholm på onsdag runt 1300. Den fraktas på fartyget Zhen Hua 33 som kommer att förtöja vid kryssningsbojarna i Saltsjön, precis intill där Djurgårdsfärjans rutt går. Färjorna blir en första-parkett-plats att beskåda den spektakulära lossningen av bron från fartyget, så missa inte en tur eller två när det är dags. Färjorna avgår var 15-minut från Slussen och Djurgården och varje tur tar 300 personer. Se aktuell tidtabell på sl.se och följ mediabevakningen för närmare detaljer kring när bron anländer.