Vi levererar med hög kvalitet

Flygbild på två färjor

 

DFAB är en pålitlig partner för regioner som söker gedigen erfarenhet av att tillhandahålla en hög servicegrad och en effektiv måluppfyllelse. Vår organisation är starkt präglad av den offentliga sektorn och vi ser alltid till att våra medarbetare är motiverade att göra en positiv skillnad. Vi utvärderar ständigt våra prestationer och effektiviteten i vår verksamhet samt de resultat vi uppnår för resenärerna.

 

Ett samarbete där 1+2=3

DFABs framgångsrecept ligger i samägandet av företaget mellan det internationella företaget Serco och upplevelseföretaget Strömma Turism & Sjöfart AB. Serco är ett internationellt företag med bred kunskap inom offentlig sektor och trafikupphandlingar medan Strömma
Turism & Sjöfart AB har lokalkännedom och gedigen kunskap om service och att alltid sätta kundens behov i centrum.

I våra respektive företag sätter vi alltid kunden i centrum med målet att leverera den bästa servicen
- i DFAB har vi förstås samma gemensamma höga målsättning!

Viktig beståndsdel i kollektivtrafiken

DFAB bildades 2013 och har sedan starten framgångsrikt drivit Djurgårdsfärjan. Djurgårdsfärjorna transporterar varje år över två miljoner passagerare. Färjorna går mellan Slussen, Skeppsholmen och Djurgården och är en viktig beståndsdel i Stockholms
kollektivtrafik för stockholmare, besökare i staden och arbetspendlare.