Vår miljöpolicy

 

Vi vill värna om vår miljö och bidra till ett hållbart samhälle. Vårt övergripande miljömål är att bedriva och utveckla persontransporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Med kunskap och vilja ska vi arbeta med ständiga förbättringar för att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver. Vårt arbete ska vara långsiktigt och anpassas efter samhällets och våra kunders krav på minskad miljöpåverkan. För att säkerställa detta har vi certifierat oss på miljöområdet ISO 14001 och även med fokus på ledning och kvalitet ISO 9001.